Perfect reinigen van je ketting

Het kan altijd beter! Als je van perfectie houdt, dan kook je de ketting uit.

De fanatici onder de fietsers verwijderen de ketting in zijn geheel van de fiets en koken de ketting uit in kettingvet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kettingpons. Dit apparaat duwt het pinnetje uit de schakel (duw hem er niet in zijn geheel uit, want de pin is er weer lastig in te krijgen!), zodat de ketting kan worden onderbroken, verwijderd en behandeld. Ook wordt wel gebruik gemaakt van een zogenaamde quicklink: Een sluitschakel in de ketting die een kettingpons overbodig maakt.

De meningen over de diverse middelen die hiervoor in de handel zijn, zoals olie, was of een ander geschikt middel zoals teflonspray willen van persoon tot persoon nogal uiteen lopen, maar over het algemeen geldt dat een oliesoort die aan de bovenstaande criteria voldoet, het beste zal bevallen.

Bij de diverse meningen over de werking van verschillende soorten was en motorolie kunnen wel wat vraagtekens worden gezet, wanneer we aspecten als vuilaantrekking, kleverigheid en dus impliciet het optimaliseren van de roterende werking van de fietsaandrijving in ogenschouw nemen. Het staat vooralsnog als een paal boven water, dat het beter is dan het middel WD 40. Dit middel moet u zeker niet voor uw ketting gebruiken. Het verwijderd aanwezige smering, laat derhalve ijzer op ijzer lopen, met als gevolg: Een vorm van slijtag die liever niet heeft!

Over het algemeen zal het afspuiten van de fiets en de fietsketting (eventueel afsoppen), het afdrogen en indien nodig, het nog even van een paar druppeltjes olie voorzien van de ketting, afdoende zijn voor het bereiken van een optimale levensduur van uw ketting, er uiteraard van uitgaande dat de tandwielen in goede staat verkeren, maar dat is weer een heel ander hoofdstuk.