Montage Octalink, ISIS en vierkante kop

De montage van de Octalink, ISIS en vierkante kop trapassystemen is eigenlijk hetzelfde:
– Om te beginnen wordt eerst de draad in de trapasbuis schoongemaakt en gecontroleerd op onregelmatigheden, om hierna de draad in te vetten.
– Ten tweede wordt de rechterzijde handvast aangebracht en ingedraaid, waarbij wat rechts en links is,bepaald wordt vanuit de zitpositie op de fiets.
– Hierna de linkerkant op dezelfde wijze, dus ook handvast.
– Vervolgens de rechterzijde met de daarvoor geschikte sleutel aandraaien, terwijl met de linkerzijde hetzelfde wordt gedaan.
– Bij het aandraaien dienen uiteraard de juiste voorschriften te worden gevolgd voor wat betreft een eventueel aanbevolen aanhaalmoment.


De montage van het doorgaande Hollowtech) systeem

Het afwijkende bestaat hier uit dat de rechtercrank en de as als een geheel zijn gemonteerd, waarbij de as door de cups kan worden geduwd, die reeds tevoren samen met de kunstof beschermhoes zijn aangebracht en bevestigd. In dit geheel wordt vervolgens de as geschoven, die in dit systeem aan de rechtercrank vastzit. Het naar binnen schuiven van deze as kan met geringe druk, zoals met een duw van de vlakke hand. Breng hierna de linkercrank aan, en zet ze vast met behulp van de beide bijgeleverde bouten. Zorg hierbij voor een evenwichtige bevestiging, zo dat de beide bouten evenveel ‘slag’ krijgen. Let ook hier op het juiste aanhaalmoment!